Společnost ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. provádí tažené a jiné speciální betonové monolitické konstrukce. Konstrukce jsou prováděny technologií taženého i překládaného bednění.

Jedná se zejména o:
 • betonáže dříků monolitických komínů,
 • betonová popílková sila a sila energosádrovce,
 • betonové monolitické konstrukce čističek odpadních vod
  (vyhnívací šachty, bazény),
 • ostění ventilačních šachet,
 • pilíře mostů.

Nedílnou součástí tohoto segmentu jsou :
 • veškeré sanační práce při opravách betonových konstrukcí včetně drobných (vzhledových) oprav a úprav betonových povrchů,
 • dodání betonových podlah do chemických provozů,
 • vysokotlaké mytí betonových povrchů, ošetření betonových povrchů proti působení chemické koroze, zesilování konstrukcí a torkretační práce.

Důkladná příprava a pečlivé plánování, vzdělávání a perfektní provedení všech prací zaručí nejvyšší kvalitu a spokojenost zákazníka. ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. vychází z dlouholetých zkušeností svých partnerů, má k dispozici kvalitní odborné pracovníky a strojní vybavení pro realizaci výše nabízených dodávek.


Poslední referenční stavby - pozemní stavby

 • VODNÍ STAVBY PRAHA, a.s.
  Betonáž šachty o hloubce 30m - vodní přivaděč Praha -Radotín
 • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
  Sanace čtyř sil
 • UNITED ENERGY, a.s.
  Sanace vnitřních stěn, podlahy a stropu - B řad, teplárna Komořany
 • ELEKTRÁRNA CHVALETICE, a.s.
  Sanace horní části dříku komína 300m


Galerie - referenční stavby