O společnosti

Společnost ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. byla založena ke dni 19. 2. 2008 jako dceřiná firma společnosti F.P.S. Arco spol. s.r.o., která působí na trhu již od roku 1991. Obě společnosti, spolu s dalšími dceřinými společnostmi, tvoří obchodní skupinu Arco.

ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. plně navazuje a pokrývá, v dále uvedených odvětvích, předmět podnikání mateřské firmy při využití příslušných synergických efektů celé skupiny a při zachování plné podnikatelské kontinuity.

Podnikatelským mottem společnosti je zajišťování takových dodávek a služeb, které svou kvalitou budou trvale uspokojovat stanovené či předpokládané požadavky a potřeby zákazníků při odpovědném chování k životnímu prostředí a plném respektování zásad BOZP.

Společnost podniká především v těchto odvětvích:
dodávky pro energetiku a teplárenství
  • výstavba, opravy a revize všech druhů průmyslových komínů od železobetonových po ocelové,
  • dodávky, opravy a rekonstrukce kouřovodů,
  • dodávky všech druhů žáruvzdorných vyzdívek pro tepelné agregáty, další dodávky i práce pro kotle, hutní, strojírenské a další pece, zařízení na úpravu plynu,
  • demontáže a demolice komínů, kotlů, kotelen a dalších objektů.
dodávky pro pozemní, dopravní a průmyslové stavby
  • dodávky betonových konstrukcí pro výstavbu sil, zásobníků, čističek odpadních vod, mostních pilířů,
  • rekonstrukce a sanace betonových konstrukcí,
  • dodávky výškových nosičů anténních systémů, betonových i ocelových, pro telekomunikace a jiné uživatele a dodávky rozhleden.

Společnost ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. zajišťuje pro uvedená odvětví provádění, popř. obstarávání dodávek kompletního díla nebo jeho částí, včetně všech pro to potřebných činností. Jedná se zejména o zajišťování studií, projektování, kompletování, doplňkové výroby, stavebních prací, montáží a dalších souvisejících aktivit. Jednotlivé činnosti společnost zajišťuje také samostatně.


Retina-ready WP Themes