Poslední zakázky:

Nový železobetonový komín 70m - DEZA, a.s

železobetonový komín 70m, vnitřní průměr dříku 2,60m, ochranné keramické pouzdro

Nový ocelový komín 80 m ZEVO Chotíkov

ocelový komín výšky 80 m, vnější průměr dříku 2900mm, ochranné keramické pouzdro, komín je opláštěn pro doplnění celkového architektonického zpracování vzhledu spalovny

Vyzdívka rotační pece Delta na tavení hliníkového šrotu 12t, MTC, a.s. Velvary

vybourání původní poškozené vyzdívky, osazení kotev, nová žáruvzdorná vyzdívka


 
  • Veškeré práce realizované v rámcí plnění díla "Oprava hlavy železobetonového komínu 300 m" v Elektrárně Chvaletice byly dodavatelem ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. řádně a odborně provedeny bez reklamací. Smluvní termíny byly dodrženy. –Luboš Kučera, Sev.en EC, a.s.

  • Dodavatel, společnost ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o., zabezpečoval pro naši společnost zakázku "Modernizace Chladících okruhů na teplárně Komořany - Modernizace chladící věže č. 2". Předmětem zakázky byla i sanace chladící věže č. 2. Chladící věž je trvale vystavena působení agresivních vod a povětrnostním vlivům. Veškeré práce realizované v rámci plnění výše uvedené zakázky dodavatelem, společností ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o., byly provedeny řádně a odborně. –Ing. Jan Sulík, United Energy, a.s.

  • Společnosť ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o., zabezpečila pre našu společnosť diela "Odstránenie revíznych nálezov na komíne VGH/12H101 v areáli Slovnaft a.s. ". Všetky práce, realizované v rámci plněnie výššie uvedeného diela boli dodávateľom ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. riadne a odborne prevedené bez reklamácíí. Zmluvené termíny boli dodržané. –Ing. Martin Lidák, SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.