Nejdůležitějšími faktory během provozu zděných, betonových i ocelových komínů jsou hlavně bezpečnost a spolehlivost jejich provozu a bezpečnost obsluhy. Z těchto důvodů je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu jejich stavebně technického stavu. Prováděnou kontrolou je možno minimalizovat nezbytné náklady pro opravy a údržbu. Společnost ARCO F.P.S. Pexidr s.r.o. je odbornou firmou nabízející služby v této oblasti. Jako výsledek kontroly obdrží zákazník revizní zprávu, která obsahuje návrh opatření, včetně nákladů nezbytných na jejich realizaci. V případě provedení navržených opatření je možno dosáhnout:

 • plné funkčnosti a bezvadného stavu komínu,
 • bezpečnosti provozu a bezpečnosti obsluhy.

V OBORU PRŮMYSLOVÝCH KOMÍNŮ PRO VÁS ZAJISTÍME:

 • provedení revize stavebně technického stavu komínu,
 • revize hromosvodů a elektroinstalace,
 • výstavbu, opravy, údržbu a demolice všech druhů průmyslových komínů,
 • sanaci železobetonových komínů,
 • obnovu denního leteckého značení,
 • obnovu nátěrů, případně výměnu ocelové výstroje komínu,
 • provedení reklamních nápisů,
 • konzervaci nepoužívaných komínů,
 • projekty všech stupňů,
 • technicko-poradenské služby.

Dodávky komínů

jsou prováděny "na klíč". Nabídka představuje všechny typy vysokých komínů od železobetonových, tažených posuvným bedněním, přes zděné tvárnicové, montované až po ocelové.
Komíny je možno provádět jako jednoprůduchové nebo víceprůduchové konstrukce. Při řešení technického návrhu výstavby, výběru typu a výpočtu rozměrů komína provedeme optimalizaci, ve které jsou zohledněna technická a ekonomická kritéria.
Do komínů je dodávána celá škála ochranných pouzder v široké materiálové variabilitě volené podle druhu provozu. Pouzdra dodáváme keramická (šamotová), kvalitativně odpovídající typu S4 podle DIN 1057, zděná na tuzemské i zahraniční tmely. Dále dodáváme pouzdra z korozivzdorných ocelí nebo uhlíkových ocelí s další možnou povrchovou úpravou, například pogumováním.

Opravy komínů

jsou prováděny v rozsahu od drobných udržovacích oprav (opravy výstroje, opravy hromosvodů, nátěry apod.) přes sanace vnitřních i vnějších povrchů dříků, výměny ochranných pouzder až po generální opravy v souvislosti s přechody komínů na odtah spalin zemního plynu nebo spalin odsířených. Pro opravy pouzder komínů používá naše společnost osvědčené technologie spolu se zaváděním nových navazujících, progresivních technologií.

Revize komínů

U revizí komínů nabízíme veškeré služby, které je možno využít jak při posuzování aktuálního stavu komínů, tak pro určování životnosti stávajících komínů včetně návrhů na případné opravy.
Podle požadavků objednatele, v rámci poradenských služeb, zpracujeme veškerá technická řešení nutná pro přestavby a opravy komínů v souvislosti s přechodem na nové topné médium, odsíření spalin či pro běžné opravy. Jedná se zejména o technologické výpočty průběhu teploty a tlaku spalin v komíně a kouřovodech, rozptylové studie a další služby.

Projektování

Pro všechny dodávky a opravy zajišťujeme projektovou a výrobní dokumentaci.

Poslední referenční stavby - průmyslové komíny

 • ELEKTRÁRNA MĚLNÍK I.
  Výstavba nového komína 140 m v rámci výstavby odsíření
 • PPC KYJOV/EKOENGINEERING CZ, a.s.
  Výstavba 2 ocelových komínů výšky 65 m
 • ELEKTRÁRNA POŘÍČÍ, ČEZ, a.s.
  Oprava železobetonového monolitického komína 100 m
 • PRAŽSKÉ SLUŽBY, a.s.
  Oprava železobetonového monolitického komína 175 m
 • PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
  Oprava komína 140m Teplárna Michle
 • PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
  Výstavba nového ocelového komína 80m - ZEVO Chotíkov
 • DEZA, a.s.
  Výstavba nového železobetonového komína 70m


Galerie - referenční stavby